Evka Lehutová

Evka LehutováLiečebná pedagogika je odbor, ktorý som naozaj s radosťou vyštudovala. Zaoberá sa výchovou, vzdelávaním, diagnostikou a terapiou tých jedincov, ktorých situácia je natoľko sťažená nepriaznivými okolnosťami (výchovnými, sociálnymi, zdravotnými a pod.), že nemôžu viesť veku primeraný spôsob života a uplatniť sa adekvátne k svojim schopnostiam. V praxi je dôležité sa zamerať na rozvíjanie kompetencií klientov žiť svoj život a riešiť svoje problémy čo najsamostatnejšie. Úlohou liečebných pedagógov je hlavne sprevádzať a podporovať človeka pri preberaní zodpovednosti za svoj život, pričom každého rešpektujeme ako autonómne sebaregulujúce bytie.

Je to naozaj odbor, ktorý stálo za to vyštudovať! No štúdium je len abeceda a čítať nás učí až sám život. Aj schopnosť čítať medzi riadkami je len jedna zo zručností, ktorú získavame až čítaním a teda žitím no a každá takáto skúsenosť nie je zase nič iné ako život sám. Tak nestrácajme čas čítaním o živote, ale život ŽIVO žime! Ako by sme žili prvý a posledný krát! Kedy, keď nie teraz?

Do skorého videnia v Turiya. Už teraz sa na vás všetkých teším, kto máte chuť naplno si to v tomto živote a tele užiť …

Mgr. Eva (Turjanová) Lehutová

Eva – tiež Živa (tiež Šiva, Živena, Šiwa, Sieba alebo Razivia) ako bohyňa života a životodarnej sily v slovanskej mytológii. Jej meno je odvodené od slova žiť. Bohyňa dáva rastlinám i živočíchom silu, prebúdza ich do života, dáva liečivú silu rastlinám, vode v prameňoch a kameňom, je tiež bohyňou liečiteľstva, má moc uzdravovať, prebúdzať k životu, či dokonca kriesiť. Vo všetkom živom prúdi jej sila. Je bohyňou leta, úrody, plodnosti, hojnosti. Často ju stotožňovali so zemou.

Rezervácie:

K Evke sa môžete objednať cez náš rezervačný systém.

Absolvované kurzy:

 • Klasická masáž  ( Škomas – Dušan Vavrovič, 2007 )
 • Touch for Health I. ( Kineziology International – Ján Magura, 2008 )
 • Manuálna lymfodrenáž ( Škomas – Dušan Vavrovič, 2008 )
 • Dorn-Breussova masáž ( Škomas – Dušan Vavrovič, 2008 )
 • Reiki I. stupeň ( Čajovňa Zelenej Táry, Darshan Geljen, 2009 )
 • Reiki II. stupeň ( Čajovňa Zelenej Táry, Darshan Geljen, 2010 )
 • Kraniosakrálna terapia I. ( Nijesh Ulrich Hesse & Mária Zelenáková, 2010 )
 • Viscerálna terapia I. ( Nijesh Ulrich Hesse  & Mária Zelenáková, 2010 )
 • Kraniosakrálna terapia II. ( Nijesh Ulrich Hesse & Mária Zelenáková, 2010 )
 • Kraniosakrálna terapia III. ( Mária Zelenáková & Jaroslava Rinchenbachová, 2011 )
 • Reflexná masáž chodidiel ( Škomas – Dušan Vavrovič, 2011 )
 • Vnútorná cesta telom ( EPAM, Boris Tichanovský, 2012 )
 • Aura-Soma čakra masáž ( Barevný svět, Praha, 2012 )

Plánované kurzy:

 • Viscerálna terapia II. úroveň ( Nijesh + Majka Zelenáková, Harmónia )
 • Kameňová masáž, lávové kamene, polodrahokamy, …

Certifikáty:

Klasická masáž

Klasická masáž

Manuálna lymfodrenáž

Manuálna lymfodrenáž

Dornova & Breussova masáž

Dornova & Breussova masáž

Reflexná masáž chodidiel

Reflexná masáž chodidiel

Kraniosakrálna terapia 1

Kraniosakrálna terapia 1

Kraniosakrálna terapia 2

Kraniosakrálna terapia 2

Kraniosakrálna terapia 3

Kraniosakrálna terapia 3

 

Reiki 1

Reiki 1

Reiki 2

Reiki 2

Touch for Health I

Touch for Health I