Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapiaKraniosakrálna terapia je celostná, jemná, neinvazívna, manuálna terapeutická metóda. Zaoberá sa pulzáciou neustále sa obnovujúcej mozgovo-miešnej tekutiny – liquoru v tele, ktorý dá sa povedať je nositeľom najhlbšiej životnej energie v ľudskom organizme. Prostredníctvom práce s touto energiou a rytmom sa stimulujú a mobilizujú samoregulujúce, samoliečiace sily v tele.

V priebehu ošetrenia vzniká atmosféra uvoľnenia, ktorá vytvára priestor pre navodenie hlbokého duševného kľudu. Veľmi ľahko sa dá dosiahnuť stav hĺbkového uvoľnenia kde je možné privádzať a komunikovať nevedomé obsahy do vedomia. Často sa vyplavujú na povrch staré fyzické či psychické blokády. Staré spomienky a traumy , ktoré sa môžu uvoľniť z pamäte buniek tela. Človek tak oslobodí svoje telo i dušu od následkov minulých poranení a negatívnych zážitkov a v tomto uvoľnení sa môže regenerovať celý organizmus a môže prebehnúť uzdravenie.

Indikácie:

 • vyváženie autonómneho nervového systému
 • vitalizácia orgánov aj celého organizmu
 • dôsledky stresu a vyčerpanosti
 • časté bolesti hlavy a tinitus
 • chronická únava a depresie
 • ortopedické problémy pohybového ústrojenstva ( napr. s čelusťou )
 • vhodné pre deti s nerovnomerným vývinom, tiež pre deti s autizmom, ADHD, ADD, LMD, DMO …
 • poruchy učenia, všetkých dys, hyperaktivity a sústredenosti
 • posttraumatické stavy
 • popôrodný stres… atď

Kontraindikácie:

 • stavy po nedávnych náročných úrazoch a fraktúry lebky
 • intrakraniálne krvácanie
 • intrakraniálne procesy vyžadujúce priestor (tumor)
 • epidurálne a subdurálne hematómy

Systém:

Úroveň I. – Úvod do CST systému, jeho rytmu a funkcie. Uvedenie do techník, ktoré tento systém uvoľňujú, podporujú a vyrovnávajú. Dôraz sa kladie na prácu s väzivami, lebečnými kosťami a membránami rovnako ako na rozpoznávanie toho, akým spôsobom súvisia s celým telom. Krok po kroku sa terapeut účí štruktúru jednoduchého avšak intenzívne pôsobiaceho ošetrenia.

Úroveň II. – Rozvíjajú a prehlbujú sa základné techniky a spôsoby práce z úrovne I. Oboznámenie sa s pohybmi lebečnej schránky a ich vplyvom na celé telo. Detailne sa vyučujú a precvičujú špeciálne techniky pre uvoľnenie problémov lebečnej báze a čelustného kĺbu. Stále zreteľnejšie sú súvislosti s celým telom, ktoré sa vyhodnocujú prostredníctvom špeciálnych vyhodnocovacích techník. Pochopenie a pomoc spontánnych pohybov pri unwindingu – uvoľnenie pamäte tela.

Úroveň III. – Čo najpresnejšie sprostredkované a precvičené ďalšie intraorálne techniky (práca v ústach), práca s očami a tvárovou časťou lebky. Je prehlbované a precvičované vyhodnocovanie celého tela tak, aby práca mala rozšírené terapeutické účinky. Účastníci prežívajú a precvičujú techniku unwinding a učia sa vidieť a chápať súvislosti, ktoré boli často skryté. Rovnako sú predvedené začiatky terapeutickej komunikácie v priebehu sedenia.

Referencie: www.nijesh.euwww.pohodovedni.sk, www.zlatyklicek.cz, www.maitreia.cz

Rezervácie:

Dĺžka: 60 minút, 90 minút alebo 120 minút
Terapeuti: Evka alebo Maťo