Kraniosakrálna biodynamika

Kraniosakrálna biodynamikaKraniosakrálna biodynamika je liečebný systém, ktorý pracuje s človekom ako celkom, dotýka sa mnohých úrovní jeho fungovania a aj ich ovplyvňuje. Biodynamika si všíma úroveň fyzickej štruktúry, úroveň fyziologických procesov, nervovú sústavu a dotýka sa aj psychologických procesov a schopnosti spracovávať skúsenosti.

Biodynamický prístup v kraniosakrálnej terapii zahŕňa najnovšie poznatky z poľa kraniosakrálnej práce. Táto sa pôvodne vyvinula z osteopatie a postupne dostala podobu samostatnej terapeutickej práce.

Biodynamika neodstraňuje symptómy a nesústreďuje sa na problémy. Miesto toho podporuje v organizme jeho schopnosť sebaregulácie a liečenia. Liečenie z pohľadu biodynamiky je výsledkom súhry vrodených síl zdravia, ktoré organizmus vytvárajú, opravujú a udržujú ho v rovnováhe k vplyvom z prostredia, v ktorom sa nachádza. Žiadaná zmena sa tak deje zvnútra organizmu, ako výsledok podporeného vždy prítomného zdravia. Napríklad, aj malá zmena na úrovni metabolizmu a látkovej výmeny medzi bunkami môže mať z dlhodobého hľadiska veľký vplyv na zásadnú zmenu fungovania organizmu.

Priebeh ošetrenia

Pred začiatkom samotného ošetrenia je vyhradený čas na krátku konzultáciu, počas ktorej je priestor porozprávať sa o tom, ako sa cítite a čo sa odohráva vo vašom tele.

Samotná terapia prebieha väčšinou v ľahu na chrbte. Terapeut pracuje jemnými dotykmi cez oblečenie, napríklad v oblasti priehlavkov, krížovej kosti, brušnej dutiny, hrudníka, ramien alebo hlavy, podľa priebehu konkrétneho ošetrenia. Je dôležité, aby sa vám ležalo pohodlne, nič vás pritom nerušilo a netlačilo. Preto odporúčame prísť na terapiu v pohodlnom oblečení. Dotyky terapeut zvyčajne dopredu vysvetlí a upraví ich na základe vzájomnej dohody tak, aby boli pre vás pohodlné.

Aký efekt má práca s kraniosakrálnou biodynamikou?

Biodynamika pomáha organizmu vrátiť sa späť do normálneho stavu, ak je oslabený vplyvom externých síl v podobe stresu, tráum, úrazov, nehôd, či preťaženia. Účinok ošetrenia sa prejavuje na fyzickej, fyziologickej, mentálnej aj emocionálnej úrovni človeka.

Na fyzickej úrovni sa prejavuje:

 • uvoľnením napätia jednotlivých častí štruktúry tela
 • väčším priestorom medzi časťami
 • ich voľnejším vzájomným pohybom

Na fyziologickej úrovni sa prejavuje:

 • podporou metabolizmu
 • úpravou cirkulácie tekutín
 • reguláciou autonómneho nervového systému
 • úpravou aktivity centrálneho nervového systému
 • reguláciou endokrinného systému
 • podporou imunitného systému
 • väčšou vitalitou organizmu

Na mentálnej úrovni poskytuje:

 • väčšiu odolnosť
 • väčšiu otvorenosť
 • uvedomenie si kontaktu s telom a precítenie tela ako celku
 • uvedomenie si prítomnej chvíle

Na emocionálnej úrovni napomáha:

 • vačšej emočnej stabilite
 • získaniu odstupu od náročných situácií
 • radosti z drobností života

Aké je použitie kraniosakrálnej biodynamiky?

Kraniosakrálna biodynamika pôsobí na celú škálu problémov a ponúka efektívnu podporu v uzdravovaní akútnych aj  chronických stavov. Dokáže byť veľkou pomocou pri prechodových fázach života, keď treba dodať dostatok sily na uskutočnenie zmeny, či už je to podpora prirodzených fyziologických zmien, alebo v iných náročných životných situáciách.

Vďaka jemnosti a neinvazívnemu prístupu je vhodná pre dospelých aj deti, tehotné ženy aj bábätká.

Pri zdravotných problémoch:

 • problémy s pohybovým ústrojenstvom
 • bolesti chrbta, chrbtice a kĺbov, chronické bolesti končatín
 • degeneratívne zmeny chrbtice – skolióza, lordóza
 • problémy s čeľusťami a dutinami
 • problémy v oblasti ušnej, očnej, nosnej
 • bolesti hlavy, migréna, tinitus
 • bolesti žalúdka, alebo nedostatočná funkcia vnútorných orgánov

Pri psychických a psychosomatických ochoreniach:

 • depresie, vyčerpanie, únava
 • chronický únavový syndróm
 • nespavosť
 • stres, neschopnosť sa skľudniť

Pri liečení tráum a post-traumatických stavov:

 • následky nehôd a úrazov
 • pooperačné ťažkosti
 • emočné a telesné šoky
 • pocity odcudzenia a úzkosti

Podpora v procese osobného rastu:

 • prehlbuje vnímanie tela a sebauvedomenie
 • prepája telo, myseľ a vnímanie vlastného priestoru
 • harmonizuje nervový systém
 • posilňuje organizmus a prispieva k celkovej stabilite

Podpora pre tehotné ženy poskytuje:

 • vhodnú prípravu na pôrod i popôrodnú integráciu
 • rozpustenie pôrodných i prenatálnych tráum
 • upevnenie vzťahu mezi matkou a dieťatom

Podpora pre deti v prípadoch:

 • hyperaktivity, nespavosti
 • novorodeneckých kolík
 • porúch učenia
 • rastových problémov detí – skolióza, lordóza
 • ADHD a iných špeciálnych potrieb

Referencie:

Rezervácie:

Dĺžka: 60 minút, 90 minút alebo 120 minút
Terapeuti: Maťo