Reiki ošetrenie

Reiki ošetrenie

Reiki je tradičná japonská liečebná metóda resp. spôsob relaxácie. Spočíva v uvoľnení zablokovanej „životnej energie“ priložením rúk na 3 až 5 minút na (spravidla oslabené) miesto tela. Je to učenie o liečení tela i duše. Je podpornou a doplnkovou metódou klasickej medicíny.

Metóda Reiki vychádza z východných filozofií. Predpokladá existenciu energetických centier tela, tzv. čakier a dráh – meridiánov. Ak sú čakry vyrovnané a v meridiánoch prúdi energia bez prekážok, je človek zdravý a vitálny.

Lokálne reiki je pôsobenie na akútne a problematické miesta. Globálne reiki pôsobí celostne a preto má najväčší efekt hamonizácie reiki enegiou, pôsobí na všetky systémy v tele

Reikistom môže byť človek, ktorý prešiel zasvätením (iniciáciou) energetických centier na prijímanie a ďalšie odovzdávanie energie; iniciácia posilní energetickú vybráciu aury a vedie k zväčšeniu objemu energie daného adepta reiki. Zasväcovanie je trojstupňové (niektorí učitelia delia tretí stupeň na dve časti).

Účinky reiki:

  • harmonizuje telo i dušu
  • privádza do tela životodárnu a vitalizujúcu energiu
  • aktivizuje samoliečiace procesy v tele

Úrovne:

1. stupeň – Zasvätený bol naladený na zdroj liečivej energie reiki a dokáže túto energiu prijímať a odovzdávať pomocou prikladania rúk (nie je dôležité, kam sa ruky priložia, energia si nájde sama miesto, kde je treba liečiť, či posilniť organizmus príjemcu). 1. stupeň reiki je hlavne určený na samoliečbu, ale aj na liečenie druhých dotykom rúk.

2. stupeň – Zasvätený pozná časť symbolov, ktorých používanie modifikuje a umocňuje účinky reiki, zasvätený 2. stupňa dokáže teraz pôsobiť nie len bezprostredným dotykom dlaní, ale aj na diaľku (aj na druhý koniec zemegule).

3. stupeň – Majster – Obsahuje tak 3a, ako aj 3b. Len niektorí majstri tento stupeň delia. Adept reiki má teraz oveľa väčšie možnosti liečiť. Je schopný aj vhodne upraviť (zasvätiť) predmety určené na liečenie:

  • 3a. stupeň – majster liečiteľ– má všetky schopnosti majstra bez možnosti zasväcovať ďalších rejkistov.
  • 3b. stupeň – majster učiteľ– zasvätený má schopnosť zasväcovať ďalších ľudí.

Niektorí učitelia ponúkajú ďalšie stupne podľa svojich znalostí a schopností. Reiki existuje v mnohých formách a smeroch, prechádza menším či väčším vývojom.

Referencie: Darshan a Tibor Geljen – www.jonang.sk

Rezervácie:

Dĺžka: 30 minút alebo 60 minút
Terapeuti: Evka alebo Tristan