Energetické ošetrenia

Reiki ošetrenie

Reiki ošetrenie

Reiki je tradičná japonská liečebná metóda resp. spôsob relaxácie. Spočíva v uvoľnení zablokovanej „životnej energie“ priložením rúk na 3 až 5 minút na (spravidla oslabené) miesto tela. Je to učenie o liečení tela i duše. Je podpornou a doplnkovou metódou klasickej medicíny. Metóda Reiki vychádza z v...